Leimausjärjestelmän toimintaperiaate

Järjestelmän toimintaperiaate

Suunnistajalla on kilpailun aikana oma elektroninen kilpailukortti. Se aktivoidaan lähdön yhteydessä lähtöleimasimella, jossa kortin muisti tyhjenee. Kortin sisäinen ajanottokello käynnistyy, kun kortti irrotetaan lähtöleimasimesta. Kilpailun aikana suunnistaja leimaa rasteilla laittamalla kilpailukorttinsa rastileimasimeen, jonka koodi sekä leimausaika siirtyvät leimauksen yhteydessä kortin muistiin. Samalla leimasimen piikistä jää leimausjälki kilpailukortin alaosaan kiinnitettyyn tarkistuskorttiin. Maaliintulon jälkeen kilpailukortti luetaan lukijalaitteella – joko lukijaleimasimella tai MiniTime-Recorderilla (MTR). Lukijalaite on liitettynä tietokoneeseen, jonka ohjelmisto tarkistaa leimaukset. Harjoituksissa helpointa on liittää MTR erityiseen akkukäyttöiseen lämpökirjoittimeen, jolla voidaan tulostaa heti kilpailukortin lukemisen jälkeen jokaiselle suunnistajalle tämän kokonaisaika, rastiväliajat sekä leimattujen rastien koodit. Tapahtuman jälkeen tiedot voidaan siirtää tietokoneelle ja internetiin. Eli harjoituksen järjestämistä varten ei tarvita tieto-konetta, eikä ulkoista sähkövirtaa. Voiko olla yksinkertaisempaa?

Takaisin

tech